Hösten 2020

Stipendieresa till Paris, Emil Bergs fond samt Anne-Marie Hökerberg-Hechts B-fond (uppskjuten p.g.a. Covid-19 till hösten 2021)