Utställning

Sjöbo Konsthall 1/4-19/8 2023 Medverkar i utställningen ”Sorg och hopp i omställning” Sorg och hopp i Omställning – Sjöbo kommun (sjobo.se)

Utställning

Galleri Thomas Wallner, Simris. 15:e okt till 20:e nov 2022 ”Go on”En figur, en människa rör sig, springer, lunkar. I landskapet, i färgen. I en trög massa. Ett kämpande, ett strävande, att röra sig framåt. Att röra sig emot något, eller att röra sig ifrån. Ett otydligt landskap.Ett stort mörker.En blinkning till Samuel Becketts kända […]

Text till ”Snöhvit, Punakorva, Fjellblom”

”Snöhvit, Punakorva, Fjellblom”Tornedalens museum 8/4-21/8 2022 Jag har ingen större erfarenhet av kor, och i synnerhet inte fjällkor. Jag ville träffa en ko. Av en slump hade en f.d. kollega en fjällnära ko. I Skåne. Jag åkte hem till Lena och träffade Rosa. Det var ett fint möte. Jag fotograferade och iakttog samspelet mellan de […]